<Mike Hồ Lưu Minh> năm 2011 ra mắt tại Đài

Với phong cách đặc thù và với tinh thần mang đến những thông tin về cuộc sống thời thượng và những xu hướng mới nhất cho đọc giả người Đài