《MILK X》Tạp trí Phụ nữ hiện đại xuất bản hàng tháng, 

với phương thức tinh xảo hướng đến sự thanh lich và thời thượng! Yêu thích sự thời thượng, 

yêu thích thời trang, yêu thích nghệ thuật, yêu thích các thiết kế, yêu thích du lịch .

《MILK X》Mang đến những nét độc đáo quyến rủ cho người phự nữ hiện đại! 

Mamg đến cảm giác  trào lưu thời thượng cho những độc giả Đài Loan. 

Nét độc đáo trong nội dung Bao gồm nhiều khu vực,nhiều lĩnh vực, 

các phạm vi loại hình thông tin mới nhất trên thế giới tạo nên phong cách độc đáo khác lạ khác.

Nhằm chia sẻ đến độc giả các thông tin một cách nhanh chóng, mới mẻ, rộng rãi, chất lượng cao