Từ khi thành lập đến nay, EMS là một doanh nghiệp nổi tiếng đã tổ chức nhiều hoạt động thương hiệu trên toàn cầu, 

cung cấp các sản phâm chất lượng cao, chuyên nghiệp về các sự kiện thể thao quốc tế, có các kể hoạch quảng cáo tiếp thị , 

cung cấp quyền phát sóng truyền thông và có cuộc đàm phán với khách hàng đẻ duy trì sự tương tác và tin tưởng.

EMS luôn luôn cố gắng cung cấp, 

mang đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng và mang đến giá trị của sự sáng tạo và phục vụ. 

Áp dụng những chiến lược Marketing để thiết lập kế hoach chiến lược hoạt động.

Mang đến cho khách hàng những lý tưởng, tinh thần, 

phong cách đặc sắc… một cách hiệu quả nhất để truỳên đạt cho các nhóm khách hàng.

Giá trị cổt lõi của EMS:

   Hiệu quả x Điên cuồng x Chân thành